K2.Derm o Ven.Bradley M

Organisation: K2.Derm o Ven

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Derm o Ven Bradley M, 171 77 Stockholm

Anställda

Mikael Alsterholm Anknuten till Forskning
Hedvig Glans Anknuten till Forskning
Maria Bradley professor/överläkare
Lina Ivert Anknuten till Forskning
Patrik Ivert Anknuten till Forskning
Emma Johansson biträdande lektor
Maria Karlsson Anknuten till Forskning
Josefin Lysell Anknuten till Forskning
Louise Lönndahl Anknuten till Forskning
Niki Radros Anknuten till Undervisning/handledning
Isabel Tapia Paez senior forskningsspecialist
Mahsa Tayefi Doktorand
Carl-Fredrik Wahlgren professor
Sailan Wang Doktorand