K2.Derm o Ven.Bradley M

Organisation: K2.Derm o Ven

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Derm o Ven Bradley M, 171 77 Stockholm

Anställda

Mikael Alsterholm Anknuten till Forskning
Christian Carlström Anknuten till Undervisning/handledning
Hedvig Glans Anknuten till Forskning
Maria Bradley professor/överläkare
Lina Ivert Anknuten till Forskning
Patrik Ivert Anknuten till Forskning
Emma Johansson biträdande lektor
Maria Karlsson Anknuten till Forskning
Louise Lönndahl Anknuten till Forskning
Niki Radros Anknuten till Undervisning/handledning
Isabel Tapia Paez senior forskningsspecialist
Mahsa Tayefi Doktorand
Carl-Fredrik Wahlgren professor
Sailan Wang Doktorand