K2.Endo

Organisation: K2 Medicin, Solna

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Endo, 171 77 Stockholm

Grupper

K2.Endo.Kämpe O

Anställda

Maribel Aranda-Guillén assistent klinisk
Ileana Botusan Anknuten till Forskning
Daniel Eriksson Anknuten till Undervisning/handledning
Åsa Hallgren laboratorieansvarig
Eystein Husebye Anknuten till Forskning
Olle Kämpe professor/överläkare
Nils Landegren Anknuten till Forskning
Peri Noori laboratorieassistent
Fabian Sardh Doktorand
Harry Wik Anknuten till Forskning