K1.Inst gemensamt

Organisation: K1 Molekylär medicin och kirurgi

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 Inst gemensamt, 171 77 Stockholm

Anställda

Zebastian Ahlberg IT-tekniker
Anna Allenbert ekonomihandläggare
Kerstin Florell Anknuten till Forskning
Susanne Forsberg utbildningsadministratör
Karolina Jildenhed ekonomihandläggare
Jan-Erik Kaarre IT-ansvarig
Therese Kindåker administrativ chef
Dan Lennartsson ekonomicontroller
Chatrin Lindahl administratör
Lilian Pagrot informatör
Micael Pedersén Extern konsult/Inhyrd personal
Elinor Petersson redovisningsansvarig
Marietta Vaseghi ekonomiadministratör
Thomas Westerberg Extern konsult/Inhyrd personal
Ann-Britt Wikström handläggare
Britt-Marie Witasp Anknuten till Forskning