Skip to main content

K1.Inst gemensamt

Organisation: K1 Molekylär medicin och kirurgi

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 Inst gemensamt, 171 77 Stockholm

Anställda

Zebastian Ahlberg IT-tekniker
Elizabeth Elvbo ekonomiadministratör
Kerstin Florell Anknuten till Forskning
Susanne Forsberg utbildningsadministratör
Elena Fridholm ekonomiadministratör
Giulia Frontera ekonomicontroller
Karolina Jildenhed ekonomihandläggare
Jan-Erik Kaarre IT-ansvarig
Therese Kindåker administrativ chef
Lilian Pagrot informatör
Micael Pedersén Extern konsult/Inhyrd personal
Elinor Petersson ekonomihandläggare
Evelina Svensson utbildningsadministratör
Marietta Vaseghi ekonomiadministratör
Thomas Westerberg Extern konsult/Inhyrd personal
Ann-Britt Wikström handläggare
Britt-Marie Witasp redovisningsansvarig