Skip to main content

K1.Inst gemensamt

Organisation: K1 Molekylär medicin och kirurgi

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 Inst gemensamt, 171 77 Stockholm

Anställda

Elizabeth Elvbo ekonomiadministratör
Evelina Svensson utbildningsadministratör
Elena Fridholm ekonomiadministratör
Zebastian Ahlberg IT-tekniker
Susanne Forsberg utbildningsadministratör
Jan-Erik Kaarre IT-ansvarig
Karolina Jildenhed ekonomihandläggare
Therese Kindåker administrativ chef
Elinor Petersson ekonomihandläggare
Britt-Marie Witasp redovisningsansvarig
Marietta Vaseghi ekonomiadministratör
Ann-Britt Wikström handläggare
Lilian Pagrot informatör
Giulia Frontera ekonomicontroller
Micael Pedersén Extern konsult/Inhyrd personal
Thomas Westerberg Extern konsult/Inhyrd personal
Kerstin Florell Anknuten till Forskning