Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 Inst gemensamt, 171 77 Stockholm

Employees

Zebastian Ahlberg IT-tekniker
Micael Pedersén Extern konsult/Inhyrd personal
Marietta Vaseghi ekonomiadministratör
Britt-Marie Witasp redovisningsansvarig
Jan-Erik Kaarre IT-ansvarig
Ann-Britt Wikström handläggare
Lilian Pagrot informatör
Kerstin Florell Annan grund
Elena Fridholm ekonomiadministratör
Thomas Westerberg Extern konsult/Inhyrd personal
Therese Kindåker administrativ chef
Karolina Jildenhed ekonomihandläggare
Elinor Petersson ekonomihandläggare
Amalia Kewenter administratör
Elizabeth Elvbo ekonomiadministratör
Susanne Forsberg utbildningsadministratör