K1.MMK.Sällsynta diagnoser

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Sällsynta diagnoser, 171 76 Stockholm

Anställda

Britt Marie Anderlid Anknuten till Forskning
Benedicte Bang Doktorand
Kristine, Bilgrave Saeter doktorand
Erik Bjorck Anknuten till Forskning
The-Hung Bui Anknuten till Forskning
Gleb Bychkov Anknuten till Forskning
Jonas Carlsten Anknuten till Forskning
Jesper Eisfeldt Anknuten till Forskning
Marlene Ek Doktorand
Katja Ekholm Anknuten till Forskning
Niklas Engsner Anknuten till Forskning
Sofia Frisk Doktorand
Anna Hammarsjö Anknuten till Forskning
Eva Horemuzova Anknuten till Forskning
Charlotta Ingvoldstad Malmgren Anknuten till Forskning
Erik Iwarsson Anknuten till Forskning
Karl Johan Jensen Doktorand
Sintia Kolbjer Doktorand
Malin Kvarnung Anknuten till Forskning
Tobias Laurell Anknuten till Forskning
Agne Liedén Anknuten till Forskning
Anna Lindstrand professor, adjungerad
Yunxia Lu Anknuten till Forskning
Johanna Lundin Anknuten till Forskning
Johan Lundin Kleberg Anknuten till Forskning
Helena Malmgren Anknuten till Forskning
Carolina Maya Gonzalez doktorand
Fredrik Mäkeläinen Anknuten till Forskning
Daniel Nilsson Anknuten till Forskning
Magnus Nordenskjöld professor
Ann Nordgren professor, adjungerad
Ida Nordgren Anknuten till Forskning
Christina Norrby Anknuten till Forskning
Maria Pettersson Anknuten till Forskning
Emeli Pontén Doktorand
Raquel Vaz senior lab manager
Ellika Sahlin Anknuten till Forskning
Jakob Schuy doktorand
Mansoureh Shahsavani postdoktor
Anna Skarin Nordenvall Anknuten till Forskning
Claes Strannegård Anknuten till Forskning
Elisabeth Syk Lundberg professor, adjungerad
Fulya Taylan Anknuten till Forskning
Bianca Tesi Anknuten till Forskning
Håkan Thonberg Anknuten till Forskning
Alexandra Wachtmeister Anknuten till Forskning
Marcus Van Der Poll Anknuten till Forskning
Eini Maria Westenius Doktorand
Liselotte Vesterlund Anknuten till Forskning
Charlotte Willfors Postdoktorala studier
Josephine Wincent Anknuten till Forskning