K1.MMK.Sällsynta diagnoser

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Sällsynta diagnoser, 171 76 Stockholm

Anställda

Britt Marie Anderlid Anknuten till Forskning
Fredrik Baecklund Anknuten till Forskning
Benedicte Bang Doktorand
Kristine Bilgrav Saether doktorand
Erik Björck adjungerad lektor
Gleb Bychkov doktorand
Jonas Carlsten Anknuten till Forskning
Karl Johan De Geer Doktorand
Angelica Delgado Vega Postdoktorala studier
Jesper Eisfeldt Anknuten till Forskning
Katja Ekholm Doktorand
Niklas Engsner Anknuten till Forskning
Astrid Hallman Anknuten till Forskning
Anna Hammarsjö Anknuten till Forskning
Karin Henning Anknuten till Forskning
Eva Horemuzova Anknuten till Forskning
Charlotta Ingvoldstad Malmgren Anknuten till Forskning
Erik Iwarsson Anknuten till Forskning
Sintia Kolbjer Doktorand
Malin Kvarnung Anknuten till Forskning
Tobias Laurell Anknuten till Forskning
Agne Liedén Anknuten till Forskning
Anna Lindstrand adjungerad professor
Nanxing Liu Anknuten till Forskning
Johanna Lundin Anknuten till Forskning
Helena Malmgren Anknuten till Undervisning/handledning
Carolina Maya Gonzalez doktorand
Daniel Nilsson Anknuten till Forskning
Magnus Nordenskjöld professor
Ann Nordgren adjungerad professor
Christina Norrby Anknuten till Forskning
Maria Pettersson Anknuten till Forskning
Emeli Pontén Doktorand
Raquel Vaz forskningsspecialist
Ellika Sahlin Anknuten till Forskning
Angelo Salazar Mantero Anknuten till Forskning
Jakob Schuy doktorand
Mansoureh Shahsavani Anknuten till Forskning
Anna Skarin Nordenvall Anknuten till Forskning
Claes Strannegård Anknuten till Forskning
Elisabeth Syk Lundberg Anknuten till Forskning
Fulya Taylan forskningsspecialist
Bianca Tesi Anknuten till Forskning
Giorgio Tettamanti senior forskningsspecialist
Håkan Thonberg Anknuten till Forskning
Alexandra Wachtmeister Doktorand
Eini Maria Westenius Doktorand
Charlotte Willfors Postdoktorala studier
Nerges Winblad Anknuten till Forskning
Josephine Wincent Anknuten till Forskning