Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Sällsynta diagnoser, 171 77 Stockholm

Employees

Emeli Pontén doktorand
Raquel Rodrigues Vaz postdoktor
Jakob Schuy forskningsassistent
Fulya Taylan forskarassistent
Maria Eva Cecilia Pettersson Anknuten till Forskning
Dominyka Batkovskyte forskningsassistent
Ann Nordgren Anknuten till Forskning
Marcus van der Poll Anknuten till Forskning
Charlotte Willfors Postdoktorala studier
Katja Ekholm Anknuten till Forskning
Magnus Nordenskjöld professor, senior
Elisabeth Syk Lundberg professor, adjungerad
Charlotta Ingvoldstad Malmgren Anknuten till Forskning