K1.MMK.Translationell psykiatri

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Translationell psykiatri, 171 76 Stockholm

Anställda

Malin Alvehus forskningsingenjör
Dan Edwall Anknuten till Forskning
Annika Eriksson senior lab manager
Katarina Gell forskningsingenjör
Hafdís Helgadóttir Postdoktorala studier
Xiang Jiao Anknuten till Forskning
Linghua Kong Doktorand
Parvin Kumar Postdoktorala studier
Catharina Lavebratt forskare
Annika Lindblom professor
Wen Liu Anknuten till Forskning
Olle Ljungqvist Anknuten till Forskning
Fredrik Lonnqvist Anknuten till Forskning
Martin Lundberg doktorand
Ida Nilsson forskarassistent
Marie Nyman Anknuten till Forskning
Bonita Palm Anknuten till Forskning
Katja Ponzer Doktorand
Martin Schalling professor
Lars Selander senior lab manager
Elin Skott Doktorand
Miranda Stiernborg doktorand
Homero Vallada Anknuten till Forskning
Yabin Wei Anknuten till Forskning
Fredrik Wikström Doktorand
Carlos Villaescusa Anknuten till Forskning
Liu Yang Doktorand
Urban Ösby Annan grund