Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Translationell psykiatri, 171 77 Stockholm

Employees

Parvin Kumar Anknuten till Forskning
Urban Ösby Annan grund
Vincent Millischer doktorand
Homero Vallada Anknuten till Forskning
Linghua Kong
Olle Ljungqvist Anknuten till Forskning
Björn Johansson Anknuten till Forskning
Liu Yang
Marie Nyman Anknuten till Forskning
Carlos Villaescusa Anknuten till Undervisning/handledning
Fredrik Lonnqvist Anknuten till Forskning
Elin Skott
Xiang Jiao Anknuten till Forskning
Miranda Stiernborg doktorand
Dan Edwall Anknuten till Forskning
Annika Lindblom professor, senior
Wen Liu Anknuten till Forskning
Katarina Gell forskningsingenjör
Annika Eriksson senior lab manager
Ida Nilsson forskarassistent
Malin Alvehus forskningsingenjör
Catharina Lavebratt-Holmquist forskare
Hafdís Helgadóttir Postdoktorala studier
Yabin Wei Anknuten till Forskning
Martin Schalling professor