Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Translationell psykiatri, 171 77 Stockholm

Employees

Malin Alvehus forskningsingenjör
Parvin Kumar Anknuten till Forskning
Urban Ösby Annan grund
Vincent Millischer doktorand
Homero Vallada Anknuten till Forskning
Chen Xinxia Anknuten till Forskning
Olle Ljungqvist Anknuten till Forskning
Björn Johansson Anknuten till Forskning
Marie Nyman Anknuten till Forskning
Yabin Wei Anknuten till Forskning
Carlos Villaescusa Anknuten till Undervisning/handledning
Fredrik Lonnqvist Anknuten till Forskning
Xiang Jiao Anknuten till Forskning
Miranda Stiernborg teknisk assistent
Catharina Lavebratt-Holmquist forskare
Katarina Gell forskningsingenjör
Annika Eriksson senior lab manager
Dan Edwall Anknuten till Forskning
Annika Lindblom professor, senior
Ida Nilsson forskarassistent
Wen Liu Anknuten till Forskning
Martin Schalling professor