K1.MMK.Translationell psykiatri

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Translationell psykiatri, 171 76 Stockholm

Anställda

Malin Alvehus forskningsingenjör
Lena Backlund Anknuten till Forskning
Dan Edwall Anknuten till Forskning
Tomas Ekström Professor Emeritus/Emerita
Annika Eriksson senior lab manager
Katarina Gell forskningsingenjör
Linghua Kong Doktorand
Parvin Kumar Postdoktorala studier
Catharina Lavebratt forskare
Annika Lindblom professor
Olle Ljungqvist Anknuten till Forskning
Fredrik Lonnqvist Anknuten till Forskning
Martin Lundberg doktorand
Vincent Millischer Anknuten till Forskning
Ida Nilsson forskarassistent
Bonita Palm Anknuten till Forskning
Katja Ponzer Doktorand
Martin Schalling professor
Lars Selander senior lab manager
Elin Skott Doktorand
Miranda Stiernborg doktorand
Homero Vallada Anknuten till Forskning
Fredrik Wikström Doktorand
Carlos Villaescusa Anknuten till Forskning
Liu Yang Anknuten till Forskning