Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Klinisk genetik, 171 77 Stockholm

Employees

Yaser Heshmati Anknuten till Forskning
Maria Johansson Soller Anknuten till Forskning
Nina Jäntti Annan grund
Konstantinos Stamatopoulos Anknuten till Forskning
Fotis Psomopoulos senior forskningsspecialist
Ingegerd Öfverholm Anknuten till Forskning
Cecilia Österholm Corbascio projektledare
Lena Ljöstad Annan grund
Lesley Ann Sutton forskare
Fatemah Rezayee Anknuten till Forskning
Nadja Pekkola Pacheco Annan grund
Anh Tran Anknuten till Forskning
Peter Gustavsson Annan grund
Tatjana Åkerblom administratör
Lars Sivars Anknuten till Forskning
Larry Mansouri forskare
Erik Bjorck Annan grund
Anastasia Chatzidimitriou forskare
MaiBritt Giacobini Anknuten till Forskning
Johanna Winberg Anknuten till Forskning
Anna Vardi Anknuten till Forskning
Gisela Barbany Anknuten till Forskning
Outimaija Mäkitie professor, gäst
Theodoros Moysiadis senior forskningsspecialist
Hero Nikdin Annan grund
Johanna Rantala Anknuten till Undervisning/handledning
Kristina Lagerstedt Annan grund
Mikaela Friedman forskningssamordnare
Emma Tham Anknuten till Forskning
Eva Ekblom Annan grund
Diego Cortese Anknuten till Forskning
Daniel Hägerstrand projektledare
Maj Hulten Anknuten till Forskning
Alice Costantini postdoktor
Jessica Alm Anknuten till Forskning
Aron Skaftason bioinformatiker
Amrei Binzer-Panchal bioinformatiker
Richard Rosenquist Brandell professor/överläkare
Jessada Thutkawkorapin Anknuten till Forskning