Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Klinisk genetik, 171 77 Stockholm

Employees

Yaser Heshmati Anknuten till Forskning
Maria Johansson Soller Anknuten till Forskning
Nina Jäntti Annan grund
Konstantinos Stamatopoulos Anknuten till Forskning
Ingegerd Öfverholm Anknuten till Forskning
Fatemah Rezayee Anknuten till Forskning
Peter Gustavsson Annan grund
Tatjana Åkerblom administratör
Lars Sivars Anknuten till Forskning
Erik Bjorck Annan grund
Anders Kämpe
MaiBritt Giacobini Anknuten till Forskning
Johanna Winberg Anknuten till Forskning
Anna Vardi Anknuten till Forskning
Gisela Barbany Anknuten till Forskning
Hero Nikdin Annan grund
Johanna Rantala Anknuten till Undervisning/handledning
Kristina Lagerstedt Annan grund
Emma Tham Anknuten till Forskning
Eva Ekblom Annan grund
Diego Cortese Anknuten till Forskning
Karin Wallander
Jenny von Salomé
Maj Hulten Anknuten till Forskning
Cecilia Arthur
Alice Costantini postdoktor
Jessica Alm Anknuten till Forskning
Jessada Thutkawkorapin Anknuten till Forskning
Amrei Binzer-Panchal bioinformatiker
Anastasia Chatzidimitriou forskare
Anton Törnqvist André forskningsingenjör
Outimaija Mäkitie professor, gäst
Theodoros Moysiadis senior forskningsspecialist
Mikaela Friedman forskningssamordnare
Daniel Hägerstrand projektledare
Richard Rosenquist Brandell professor/överläkare
Fotis Psomopoulos senior forskningsspecialist
Cecilia Österholm Corbascio projektledare
Lesley Ann Sutton forskare
Aron Skaftason bioinformatiker
Larry Mansouri forskare
Lena Ljöstad Annan grund
Nadja Pekkola Pacheco Annan grund
Anh Tran Anknuten till Forskning