K1.MMK.Signaltransduktion

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Signaltransduktion, 171 76 Stockholm

Anställda

Christopher Barker forskare
Per-Olof Berggren professor
Galyna Bryzgalova senior lab manager
Elisabetta Dare forskare
Erwin Ilegems forskare
Lisa Juntti-Berggren professor/överläkare
Martin Köhler forskningsingenjör
Francesca Lazzeri-Barcelo doktorand
Ingo Leibiger forskare
Barbara Leibiger forskare
Yuqi Liu Annan grund
Tilo Moede senior lab manager
Noah Moruzzi postdoktor
Elisabeth Noren-Krog biomedicinsk analytiker
Patricia Recio López
Essam Refai senior lab manager
Shao-Nian Yang forskare
Yue Shi postdoktor
Rafael Simas Postdoktorala studier
Yvonne Strömberg laboratorieassistent
Philip Tröster postdoktor
Sai Bo Bo Tun
Ismael Valladolid Acebes forskarassistent
Dimitri Van Simaeys postdoktor
Montserrat Visa majoral senior lab manager
Anna Voznesenskaya forskarassistent
Yan Xiong forskarassistent
Lina Yu forskningsassistent
Jia Yu forskare
Kaixuan Zhao doktorand
Christel Ågren administratör
Claes-Göran Östenson professor, senior