K1.MMK.Thoraxkirurgi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Anställda

Anders Ahlsson Anknuten till Forskning
Mamdoh Al-Ameri Anknuten till Forskning
Lisa Bearpark Doktorand
Markus Bjurbom Doktorand
Fredrik Bredin Anknuten till Forskning
Emelie Carlestål Doktorand
Matthias Corbascio Anknuten till Forskning
Magnus Dalén Anknuten till Forskning
Axel Dimberg Doktorand
Anna Falk Doktorand
Anders Franco-Cereceda professor/överläkare
David Freiholtz Doktorand
Natalie Glaser Anknuten till Forskning
Carl Granath Doktorand
Karl-Henrik Grinnemo Anknuten till Undervisning/handledning
Susanne Hylander Anknuten till Forskning
Torbjörn Ivert Anknuten till Forskning
Veronica Jackson Anknuten till Forskning
Janica Kallonen Doktorand
Mikael Kastengren Doktorand
Sorosh Khodabandeh Doktorand
Mark Larsson Doktorand
Stelia Ntika doktorand
Kim Olesen Doktorand
Christian Olsson Anknuten till Forskning
Michael Persson Doktorand
Erik Sachs Doktorand
Ulrik Sartipy professor, adjungerad
Malin Stenman adjunkt, adjungerad
Peter Svenarud Anknuten till Forskning