K1.MMK.Thoraxkirurgi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Anställda

Anders Ahlsson Anknuten till Forskning
Mamdoh Al-Ameri Anknuten till Forskning
Lisa Bearpark Doktorand
Markus Bjurbom Doktorand
Erik Braatz Doktorand
Fredrik Bredin Anknuten till Forskning
Emelie Carlestål Doktorand
Matthias Corbascio Anknuten till Forskning
Magnus Dalén senior forskare
Madeleine Dewerand forskningssamordnare
Axel Dimberg Doktorand
Michael Dismorr postdoktor
Anna Falk Anknuten till Forskning
Anders Franco-Cereceda professor/överläkare
David Freiholtz Doktorand
Natalie Glaser Anknuten till Forskning
Carl Granath Doktorand
Malin Granbom Koski Doktorand
Susanne Hylander forskningssköterska
Torbjörn Ivert Anknuten till Forskning
Veronica Jackson Anknuten till Forskning
Janica Kallonen Anknuten till Forskning
Mikael Kastengren Doktorand
Sorosh Khodabandeh Doktorand
Mark Larsson Doktorand
Christian Olsson senior forskare
Erik Sachs Doktorand
Ulrik Sartipy adjungerad professor
Malin Stenman adjungerad adjunkt
Peter Svenarud Anknuten till Forskning