K1.MMK.Integrativ fysiologi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Integrativ fysiologi, 171 76 Stockholm

Anställda

Marie Björnholm senior forskningsspecialist
Alexander Chibalin senior forskningsspecialist
Martina Domeij forskningssköterska
Marc Gilbert Anknuten till Forskning
Maxence Jollet postdoktor
Martin Keller forskningsassistent
Kirstin Macgregor postdoktor
Torbjörn Morein laboratorieingenjör
Stefan Nobel projektsamordnare
Logan Pendergrast doktorand
Mladen Savikj Anknuten till Forskning
Jane Thomsen Annan grund
Juleen Zierath professor