Skip to main content

K1.MMK.Integrativ fysiologi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Integrativ fysiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Laura Sardon Puig doktorand
Jane Thomsen Annan grund
Rasmus Sjögren Anknuten till Forskning
Michael Kuefner Postdoktorala studier
Ahmed Abdelmoez forskningsassistent
Håkan Karlsson forskningsingenjör
Stefan Nobel projektsamordnare
Torbjörn Morein laboratorieingenjör
Marie Björnholm forskare
Alexander Chibalin forskare
Marc Gilbert Anknuten till Forskning
David Rizo Roca postdoktor
Per Andreas Samith Isaksson Anknuten till Forskning
Logan Pendergrast doktorand
Julie Massart Anknuten till Forskning