K1.MMK.Urologi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Urologi, 171 76 Stockholm

Anställda

Christofer Adding Anknuten till Undervisning/handledning
Olof Akre professor, adjungerad
Markus Aly Anknuten till Forskning
Johan Björklund Doktorand
Stefan Carlsson Anknuten till Forskning
Linda Dey Anknuten till Forskning
Ingrid Ehren Anknuten till Forskning
Magdalena Gongora Anknuten till Forskning
Anna Hagman Doktorand
Abolfazl Hosseini Aliabad Anknuten till Forskning
Fredrik Jansson Anknuten till Forskning
Fredrik Jäderling Anknuten till Forskning
Anna Lantz Anknuten till Forskning
Oscar Laurin Doktorand
Pierre Mozer Anknuten till Forskning
Axel Möller Doktorand
Eva Oldenburg Anknuten till Forskning
Juhana Rautiola Anknuten till Forskning
Lotta Renström Anknuten till Forskning
Christine Reus Doktorand
Viktor Skokic Anknuten till Forskning
Kalle Svennersten Anknuten till Forskning
TomasThiel Anknuten till Forskning
Stavros Tyritzis Anknuten till Forskning
N Peter Wiklund professor/överläkare
Per Henrik Vincent Anknuten till Forskning
Renata Zelic Anknuten till Forskning