Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Urologi, 171 77 Stockholm

Employees

Rodolfo Sanchez Anknuten till Forskning
Lotta Renström Anknuten till Forskning
Fredrik Jäderling Anknuten till Forskning
Justin Collins Anknuten till Forskning
Tommy Nyberg statistiker
Linda Dey Anknuten till Forskning
Katarina Hallén Anknuten till Forskning
Ninni Petersen Annan grund
Magdalena Gongora Anknuten till Forskning
Johan Karl Björklund
Christine Reus
Ingrid Ehren Anknuten till Forskning
Stavros Tyritzis Anknuten till Forskning
Daniela Volz Annan grund
Anna Hagman
Axel Möller
Fredrik Jansson
Kalle Svennersten Anknuten till Forskning
PerHenrik Vincent Anknuten till Forskning
Prasanna Sooriakumaran Anknuten till Forskning
Eva Oldenburg Anknuten till Forskning
Abolfazl Hosseini Aliabad Anknuten till Forskning
Olof Akre professor, adjungerad
N Peter Wiklund professor/överläkare
Stefan Carlsson Anknuten till Forskning