Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Diagnostisk radiologi, 171 77 Stockholm

Employees

Catrine Wetterqvist Annan grund
Per Grybäck Anknuten till Forskning
Mikael Skorpil Anknuten till Forskning
Anders Elvin Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Wennerberg Anknuten till Undervisning/handledning
Thomas Lindahl Anknuten till Forskning
Sven Nyrén Anknuten till Forskning
Hans Ringertz Anknuten till Undervisning/handledning
Edward Azavedo Annan grund
Susanne Fridsten
Hans Jacobsson Anknuten till Forskning
Erik Rollvén Anknuten till Forskning
Martina Eriksson Annan grund
Patrick Masaba
Anders Sundin Anknuten till Forskning
Patricia Sandqvist
Chikako Suzuki Anknuten till Forskning
Parvin Tavakol Anknuten till Forskning
Fausto Labruto Anknuten till Forskning
Gunilla Svane Anknuten till Forskning
Vitali Grozman
Lennart Blomqvist professor/överläkare