K1.MMK.Diagnostisk radiologi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Diagnostisk radiologi, 171 76 Stockholm

Anställda

Rimma Axelsson professor/överläkare
Lennart Blomqvist professor/överläkare
Susanne Fridsten Anknuten till Forskning
Oscar Grundberg Doktorand
Per Grybäck Anknuten till Forskning
Cecilia Hindorf Anknuten till Forskning
Masoud Jadidi Doktorand
Hans-Ulrich Kauczor Anknuten till Forskning
Anna Kistner Anknuten till Forskning
Patrick Masaba Doktorand
Sven Nyrén Anknuten till Forskning
Emilia Palmér Anknuten till Forskning
Hans Ringertz Professor Emeritus/Emerita
Patricia Sandqvist Anknuten till Forskning
Mikael Skorpil Anknuten till Forskning
Helena Sundström Doktorand
Chikako Suzuki Anknuten till Forskning
Ann Mari Svensson Doktorand
Jimmy Yu Doktorand