K1.MMK.Diagnostisk radiologi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Diagnostisk radiologi, 171 76 Stockholm

Anställda

Rimma Axelsson professor/överläkare
Edward Azavedo Anknuten till Forskning
Lennart Blomqvist professor/överläkare
Susanne Fridsten Anknuten till Forskning
Vitali Grozman Anknuten till Forskning
Oscar Grundberg Doktorand
Per Grybäck Anknuten till Forskning
Cecilia Hindorf Anknuten till Forskning
Hans Jacobsson Anknuten till Forskning
Masoud Jadidi Doktorand
Hans-Ulrich Kauczor Anknuten till Forskning
Anna Kistner Anknuten till Forskning
Patrick Masaba Doktorand
Sven Nyrén Anknuten till Forskning
Hans Ringertz Anknuten till Forskning
Patricia Sandqvist Anknuten till Forskning
Mikael Skorpil Anknuten till Forskning
Helena Sundström Doktorand
Chikako Suzuki Anknuten till Forskning
Ann Mari Svensson Doktorand
Jimmy Yu Doktorand