Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Övre GI-kirurgi, 171 77 Stockholm

Employees

Joonas Kauppila Anknuten till Forskning
Gunnar Ahlberg Annan grund
Dag Martin Zacharias Holmberg Anknuten till Forskning
Eivind Ness-Jensen Anknuten till Forskning
Eva Doorakkers Anknuten till Forskning
Qiaoli Wang doktorand
Jennifer Wenjing Tao Anknuten till Forskning
Hashem El-Serag Anknuten till Forskning
Wilhelm Leijonmarck Annan grund
Catarina Jansson Anknuten till Undervisning/handledning
Jiaojiao Zheng
Johannes Asplund
Manar Yanes doktorand
Emma Sverdén Anknuten till Forskning
John Maret-Ouda Anknuten till Forskning
Giulia Marras administratör
Sheraz Markar forskarassistent
Johanna Englund Anknuten till Undervisning/handledning
Gabriel Yamin Anknuten till Undervisning/handledning
Shaohua Xie forskarassistent
Jesper Lagergren professor/överläkare
Fredrik Mattsson statistiker
Giola Santoni statistiker
Eivind Gottlieb
Sirus Rabbani