K1.MMK.Övre GI-kirurgi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Övre GI-kirurgi, 171 77 Stockholm

Anställda

Dawood Abdulkarim Anknuten till Forskning
Gunnar Ahlberg Anknuten till Forskning
Johannes Asplund Doktorand
Ivan Ernudd Doktorand
Eivind Gottlieb Anknuten till Forskning
Dag Holmberg forskningsspecialist
Catarina Jansson Anknuten till Forskning
Joonas Kauppila Anknuten till Forskning
Jesper Lagergren professor/överläkare
Wilhelm Leijonmarck Doktorand
Ellinor Lundberg Doktorand
Sheraz Markar forskarassistent
Giulia Marras administratör
Fredrik Mattsson statistiker
Eivind Ness-Jensen Anknuten till Forskning
Sirus Rabbani Doktorand
Cecilia Radkiewicz Anknuten till Undervisning/handledning
Giola Santoni statistiker
Anna-Klara Wiklund Doktorand
Shaohua Xie senior forskare
Manar Yanes Anknuten till Forskning
Jiaojiao Zheng Anknuten till Forskning