K1.MMK.Endokrinkirurgi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Endokrinkirurgi, 171 76 Stockholm

Anställda

Roger Belusa Anknuten till Forskning
Erik Berglund Anknuten till Forskning
Robert Bränström lektor, adjungerad
Filip Cvetkovski Anknuten till Forskning
Lars-Ove Farnebo Professor Emeritus/Emerita
Robin Fröbom Anknuten till Forskning
Dan Granberg lektor, adjungerad
Rebecka Hallbeck Anknuten till Forskning
Bertil Hamberger Professor Emeritus/Emerita
Christel Hedman Anknuten till Forskning
Catharina Ihre Lundgren Anknuten till Forskning
Fredrik Karlsson Anknuten till Forskning
Magnus Kjellman Anknuten till Forskning
Anna Koman Doktorand
Martin Larsson Anknuten till Forskning
Christina Linder Stragliotto Anknuten till Forskning
Helene Lindfors Doktorand
Anja Mortensen Postdoktorala studier
Joachim Nilsson Doktorand
Inga-Lena Nilsson Anknuten till Forskning
Jörgen Nordenström Professor Emeritus/Emerita
Carolina Nylén Anknuten till Forskning
Ivan Shabo Anknuten till Forskning
Adam Stenman Anknuten till Forskning
David Thor Thorsteinsson Doktorand
Göran Wallin Anknuten till Forskning
Jan Zedenius professor/överläkare
Maximilian Zoltek Doktorand
Jan Åhlén Anknuten till Forskning