K1.MMK.Endokrinkirurgi

Organisation: K1.MMK

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Endokrinkirurgi, 171 76 Stockholm

Anställda

Erik Berglund Anknuten till Forskning
David Berglund Anknuten till Forskning
Robert Bränström adjungerad lektor
Filip Cvetkovski Anknuten till Forskning
Robin Fröbom Anknuten till Forskning
Dan Granberg Anknuten till Forskning
Bertil Hamberger Professor Emeritus/Emerita
Christel Hedman Anknuten till Forskning
Catharina Ihre Lundgren Anknuten till Forskning
Fredrik Karlsson Anknuten till Forskning
Magnus Kjellman Anknuten till Undervisning/handledning
Anna Koman Anknuten till Forskning
Schelto Kruijff senior forskningsspecialist
Martin Larsson Anknuten till Forskning
Karin Lind Doktorand
Helene Lindfors Doktorand
Anja Lundgren Mortensen biträdande lektor
Joachim Nilsson Anknuten till Forskning
Inga-Lena Nilsson Anknuten till Forskning
Jörgen Nordenström Professor Emeritus/Emerita
Carolina Nylén Anknuten till Forskning
Hugo Schouw Anknuten till Forskning
Ivan Shabo Anknuten till Forskning
Adam Stenman Anknuten till Forskning
David Thor Thorsteinsson Doktorand
Göran Wallin Anknuten till Forskning
Julia Winter Doktorand
Jan Zedenius professor/överläkare
Maximilian Zoltek Doktorand