Skip to main content

Organisation:

Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kolorektalkirurgi, 171 77 Stockholm

Employees

Johan Erlandsson Anknuten till Forskning
Deborah Saraste Anknuten till Forskning
Mirna Abraham Nordling Anknuten till Forskning
Christina Edberg administratör
Karin Westberg Anknuten till Forskning
Kristina Stenstedt Anknuten till Forskning
Sabine Sullow-Barin forskningssköterska
Malin Wåhlin administratör
Josefin Segelman Anknuten till Forskning
Ulrik Lindforss Anknuten till Forskning
Anders Hansson Elliot Anknuten till Forskning
Torgny Svenberg Anknuten till Forskning
Caroline Nordenvall Anknuten till Forskning
Frida Ledel Anknuten till Forskning
David Edler Annan grund
Christian Buchli Anknuten till Forskning
Louise Olsson Anknuten till Forskning
Anna Martling professor/överläkare
Fredrik Hjern Anknuten till Forskning
Henrik Iversen Anknuten till Forskning
Monika Egenvall Anknuten till Forskning
Annika Sjövall Anknuten till Forskning
Louise De La Motte doktorand
Madelene Ahlberg forskningssköterska
Gabriella Jansson Palmer adjunkt, adjungerad
Per J Nilsson lektor, adjungerad