CC Komparativ Medicin

Organisation: Komparativ Medicin

Postadress: CC Komparativ Medicin, 171 77 Stockholm

Grupper

CC.Teknik och service
CC.Administration
CC.Corefacilitet
CC.Föreståndare
CC.Djuranläggning
CC.Utbildning
CC.NCLASET
CC.Övrigt

Anställda

Christian Borg IT-ansvarig
Lars Bräutigam projektledare
Joacim Båskén teknisk assistent
Camilla Fors Holmberg administrativ chef
Rafael Frias enhetschef
Liselotte Jansson verksamhetschef
Barclay Summer Stefanelli laboratorietekniker
Stina Tucker enhetschef