Skip to main content

Organisation:

Postadress: CC Komparativ Medicin, 171 77 Stockholm

Groups

CC.Infrastruktur
CC.Administration
CC.Corefacilitet
CC.Föreståndare
CC.Djuranläggning

Employees

Linda Kjellberg tekniker
Dagmar Galter forskare
Karin Pernold forskningsingenjör
Benny Gustavsson driftchef
Arif Kisana laboratorieingenjör
Johannes Wilbertz lektor
Dan Åkerström tekniker
Lars Bräutigam projektledare
Olga Lund forskningsingenjör
Ben Carlsson teknisk assistent
Zuzana Khorshidi forskningsingenjör
Maria Kamper enhetschef
Christian Borg IT-ansvarig
Alexander Wikström tekniker
Jimmy Nilsson drifttekniker
Max Berg tekniker
Elisabet Andersson forskare
Sabina De Villiers intendent
Johan Engström tekniker
Tua Finnman assistent
Margareta Some intendent
Eva Björkstrand enhetschef
Rafael Frias Beneyto enhetschef
Jan Ove Bratteng laboratorieingenjör
Emma Khan föreståndare, djurhusverksamhet
Alf Båskén teknisk assistent
Marco Hidalgo Rivas tekniker
Henrik Ödman ekonomichef
Nicoletta Baranowska teknisk assistent
Camilla Fors Holmberg administrativ chef
Christer Säfholm enhetschef
Alexander Frieberg teknisk assistent
Fukuyo Matsushita Hedlund laboratorieingenjör
Stephan Teglund forskare
Owe Engström projektledare
Niklas Malm drifttekniker
Britt-Mari Skog laboratorieassistent
Susan Warner forskningsingenjör
Erik Nilsson forskningsingenjör
Anne Kristine Adeklev administratör
Niklas Lilja intendent
Magnus Windahl systemadministratör
Gunnel Brolin laboratorieassistent
Renny Lidström ekonomihandläggare