CC Komparativ Medicin

Organisation: Komparativ Medicin

Postadress: CC Komparativ Medicin, 171 77 Stockholm

Grupper

CC.Administration
CC.Corefacilitet
CC.Föreståndare
CC.Djuranläggning
CC.Utbildning
CC.NCLASET
CC.Övrigt

Anställda

Elisabet Andersson forskare
Christian Borg IT-ansvarig
Lars Bräutigam Senior Forskningsinfrastrukturspecialist
Joacim Båskén teknisk assistent
Camilla Fors Holmberg administrativ chef
Rafael Frias Anknuten till Undervisning/handledning
Hamid Reza Ghayoomi Annan grund
Liselotte Jansson verksamhetschef
Barclay Summer Stefanelli laboratorietekniker
Stina Tucker enhetschef