Skip to main content

Organisation:

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Bulik Projektgrupp, 171 77 Stockholm

Employees

Malin Rådström projektassistent
Virpi Leppä projektledare
Afrouz Abbaspour postdoktor
David Clinton
Emma Forsén
Androula Savva forskningsassistent
Bengt Fundin verksamhetschef
Marianna Rania Anknuten till Forskning
Annelie Billger projektsamordnare
Britt-Marie Hune forskningssköterska
Radja Dawoud forskningssköterska
Christopher Huebel Anknuten till Undervisning/handledning
George Mkoma forskningsassistent