C8.MEB.Grönberg.Lindberg

Organisation: C8.MEB.Grönberg

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Grönberg Lindberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Seyedehmahsan Banijamali forskningsingenjör
Rebecka Bergström bioinformatiker
Konstantin Carlberg postdoktor
Venkatesh Chellappa bioinformatiker
Solbritt Gateman Extern stipendiat
Anastassija Kotsalaynen forskningsingenjör
Preeti Lakshman Kumar Anknuten till Forskning
Johan Lindberg senior forskare
Karthick Maniram Annan grund
Markus Mayrhofer Anknuten till Forskning
Ashkan Mortezavi Anknuten till Forskning
Sarath Murugan Anknuten till Forskning
Usha Prakash Extern stipendiat
Anupriya Sadhasivam Extern konsult/Inhyrd personal
Simon Sundling forskningsingenjör
Sinja Taavitsainen Anknuten till Forskning
Jan Pieter Vanwelkenhuyzen Anknuten till Forskning