C8.MEB.Magnusson

Organisation: C8.MEB

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Magnusson, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB.Magnusson.STR Projektgrupp

Anställda

Hilda Björk Danielsdottir Anknuten till Forskning
Karin Dellenvall forskningssköterska
Linda Halldner Anknuten till Forskning
Gunilla Hedlund projektassistent
Isabelle Kizling systemutvecklare
Ralf Kuja-Halkola statistiker
Henrik Larsson Anknuten till Forskning
Patrik Magnusson senior forskare
Camilla Palm systemutvecklare
Barbro Sandin systemutvecklare
Qing Shen Anknuten till Forskning
Unnur Valdimarsdottir senior forskare
Ulrika Zagai projektledare