C8.MEB.Almqvist

Organisation: C8.MEB

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Almqvist, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB.Almqvist.Haasdyk Brew

Anställda

Catarina Almqvist Malmros professor/överläkare
Samuel Arthur Rhedin Postdoktorala studier
Hanna Borgström Doktorand
Emma Caffrey Osvald Doktorand
Philip Curman Postdoktorala studier
Anna Gunnerbeck Postdoktorala studier
Bronwyn Haasdyk Anknuten till Undervisning/handledning
Anna Hedman adjunkt
Mwenya Mubanga adjunkt
Lottie Phillips doktorand
Gustaf Rejnö Anknuten till Forskning
Jessica Sjövall psykolog
Awad Smew doktorand
Mona-Lisa Wernroth Anknuten till Forskning