C8.MEB.Weimin

Organisation: C8.MEB

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Weimin, 171 77 Stockholm

Anställda

Hans-Olov Adami Professor Emeritus/Emerita
Weiwei Bian Doktorand
Michael Bretthauer Anknuten till Forskning
Julia Cagan Extern konsult/Inhyrd personal
Yanhong Duo Anknuten till Forskning
Joar Franzen doktorand-L
Vendela Fuxe Extern konsult/Inhyrd personal
Kristina Glimsjö Annan grund
Mirna Golubovic Extern konsult/Inhyrd personal
Fei He Anknuten till Forskning
Britt-Marie Hune forskningssköterska
Maxine Hyttner Extern konsult/Inhyrd personal
Amanda Högdén Anknuten till Forskning
Yasmeen Kavak Extern konsult/Inhyrd personal
Vera Perrin Anknuten till Forskning
Giulia Peveri Doktorand
Amelie Plymoth adjunkt
Amir Sohrabi senior forskningsspecialist
Maria Vesterlund Extern konsult/Inhyrd personal
Sara Wärnåker Extern konsult/Inhyrd personal
Weimin Ye professor
Jingru Yu Anknuten till Forskning