C8.MEB.Sullivan.Projektgrupp

Organisation: C8.MEB.Sullivan

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Sullivan Projektgrupp, 171 77 Stockholm

Anställda

Jacob Bergstedt postdoktor
Urmi Das Anknuten till Forskning
Emma Frans senior forskningsspecialist
Jerry Guvintivano Anknuten till Forskning
Viktoria Johansson Anknuten till Forskning
Xiaoying Kang postdoktor
Kaarina Kowalec Anknuten till Forskning
Jie Song Anknuten till Forskning
Shuyang Yao forskningsspecialist
Ruyue Zhang postdoktor