C8.Sullivan

Organisation: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 Sullivan, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.Sullivan.Kähler

Anställda

Julien Bryois Anknuten till Forskning
Maria Dalby Anknuten till Forskning
Emma Frans senior forskningsspecialist
Paola Giusti Anknuten till Forskning
Jerry Guvintivano Anknuten till Forskning
Viktoria Johansson Anknuten till Forskning
Kaarina Kowalec Anknuten till Forskning
Anna Kähler projektledare
Lu Yi forskarassistent
Thuy Dung Nguyen doktorand
Jie Song postdoktor
Patrick Sullivan professor
Peter Visscher Anknuten till Forskning
Naomi Wray Anknuten till Forskning
Shuyang Yao postdoktor
Anne-May Österholm projektledare