C8.Sullivan

Organisation: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 Sullivan, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.Sullivan.Kähler

Anställda

Maria Dalby Anknuten till Forskning
Olle Dellblad Anknuten till Forskning
Emma Frans senior forskningsspecialist
Paola Giusti Anknuten till Forskning
Jerry Guvintivano Anknuten till Forskning
Arvid Harder forskningsassistent
Viktoria Johansson Anknuten till Forskning
Kaarina Kowalec Anknuten till Forskning
Anna Kähler projektledare
Lu Yi forskarassistent
Thuy Dung Nguyen doktorand
Joëlle Pasman forskningsassistent
Jie Song postdoktor
Patrick Sullivan professor
Peter Visscher Anknuten till Forskning
Naomi Wray Anknuten till Forskning
Ying Xiong doktorand
Shuyang Yao postdoktor
Veronica Ylikotila Anknuten till Forskning
Anne-May Österholm projektledare