C8.MEB.Sullivan

Organisation: C8.MEB

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Sullivan, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB.Sullivan.Projektgrupp

Anställda

Max Melvin Andersson Anknuten till Forskning
Jacob Bergstedt postdoktor
Urmi Das Anknuten till Forskning
Olle Dellblad Anknuten till Forskning
Emma Frans senior forskningsspecialist
Paola Giusti Anknuten till Forskning
Jerry Guvintivano Anknuten till Forskning
Viktoria Johansson Anknuten till Forskning
Kaarina Kowalec Anknuten till Forskning
Anna Kähler projektledare
Ana Perez-Gutierrez Anknuten till Forskning
Jie Song postdoktor
Patrick Sullivan professor
Xinyao Sun Anknuten till Undervisning/handledning
Peter Visscher Anknuten till Forskning
Naomi Wray Anknuten till Forskning
Shuyang Yao postdoktor
Ruyue Zhang postdoktor
Anne-May Österholm projektledare