Skip to main content

C8.Sullivan

Organisation: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 Sullivan, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.Sullivan.Kähler

Anställda

Maria Dalby Anknuten till Forskning
Paola Giusti Anknuten till Forskning
Jerry Guvintivano Anknuten till Forskning
Arvid Harder Anknuten till Forskning
Viktoria Johansson
Anna Kähler projektledare
Yi Lu forskarassistent
Thuy Dung Nguyen doktorand
Jie Song postdoktor
Patrick Sullivan professor
Shuyang Yao postdoktor
Anne-May Österholm projektledare