C8.MEB.Sullivan

Organisation: C8.MEB

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Sullivan, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB.Sullivan.Projektgrupp

Anställda

Jacob Bergstedt postdoktor
Urmi Das Anknuten till Forskning
Olle Dellblad Anknuten till Forskning
Emma Frans senior forskningsspecialist
Jerry Guvintivano Anknuten till Forskning
Viktoria Johansson Anknuten till Forskning
Xiaoying Kang postdoktor
Kaarina Kowalec Anknuten till Forskning
Anna Kähler projektledare
Jie Song Anknuten till Forskning
Patrick Sullivan professor
Shuyang Yao forskningsspecialist
Ruyue Zhang postdoktor
Anne-May Österholm projektledare