C8.MEB II.Eklund

Organisation: C8.MEB II

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB II Eklund, 171 77 Stockholm

Anställda

Joel Andersson
Kerrilyn Beckmann Anknuten till Forskning
Lars Björnebo doktorand
Alessio Crippa postdoktor
Andrea Discacciati statistiker
Martin Eklund lektor
Louise Hellqvist Anknuten till Forskning
Xiaoyi Ji forskningsassistent
Andreas Karlsson
Kimmo Kartasalo forskningsassistent
Anna Lantz Anknuten till Forskning
Henrik Olsson
Hari Vigneswaran Anknuten till Forskning