C7.Övriga FG

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Övriga FG, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Övriga FG.Ekblad

Anställda

Mohammad Tanvir Ahamed doktorand
Jhon Álvarez Ahlgren handläggare
Solvig Ekblad Anknuten till Forskning
Maja Fjaestad Anknuten till Forskning
Kajsa Giesecke adjunkt
Jason Levine projektsamordnare
Anna Lundh adjungerad adjunkt
Heather Marshall Heyman projektledare
Charlotte Louise Oja Anknuten till Undervisning/handledning
Erica Rothlind Postdoktorala studier