C7.NASP.Carli

Organisation: C7.NASP

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Anställda

Bianca Blazevska Anknuten till Forskning
Vladimir Carli lektor/överläkare
Björn Eklund Anknuten till Forskning
Eva Fjellgren Anknuten till Forskning
Pietro Gambadauro Anknuten till Forskning
Sebastian Hökby Doktorand
Gabriella Jansson projektassistent
Anna Johansson Anknuten till Forskning
Claes Lennmarken Anknuten till Forskning
Nuhamin Gebrewold Petros doktorand
Inga-Lill Ramberg Anknuten till Forskning
Sara Sütöri forskningsassistent
Elisabeth Throbäck Anknuten till Forskning
Ivo Todorov Anknuten till Forskning
Camilla Wasserman senior forskningsspecialist
Eva Wasserman Anknuten till Forskning
Michael Westerlund forskningsspecialist
Elisa Vigna forskningsassistent
Tereza Vitcheva forskningsassistent