C7.NASP.Carli

Organisation: C7.NASP

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Anställda

Niklas Andersson Anknuten till Undervisning/handledning
Bianca Blazevska Anknuten till Forskning
Vladimir Carli lektor
Pietro Gambadauro Anknuten till Forskning
Sebastian Hökby Doktorand
Gabriella Jansson projektassistent
Anna Johansson Anknuten till Forskning
Nuhamin Gebrewold Petros doktorand
Inga-Lill Ramberg Anknuten till Forskning
Sara Sütöri forskningsassistent
Ivo Todorov Anknuten till Forskning
Camilla Wasserman projektledare
Eva Wasserman Anknuten till Forskning
Michael Westerlund Anknuten till Forskning
Elisa Vigna forskningsassistent
Tereza Vitcheva forskningsassistent