Skip to main content

Organisation:

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 STÖD ADM, 171 77 Stockholm

Employees

Ylva Orrevall
Göran Tomson
Isis Amer-Wåhlin Anknuten till Forskning
Olof Norin Anknuten till Forskning
Solvig Ekblad Anknuten till Forskning
Magna Andreen Sachs Anknuten till Forskning
Marta Marsilio Anknuten till Forskning
Katri Manninen Annan grund
Therese Wahlström prefektsekreterare
Janet Mattsson Anknuten till Forskning
Fredrik Öhrn Anknuten till Forskning
Christian Guttmann Anknuten till Forskning
Inga-Lill Ramberg Anknuten till Forskning
Joakim Ramsberg Anknuten till Forskning
Johan Thor Anknuten till Forskning
Johan Mesterton Anknuten till Forskning
Jens Fredriksson Anknuten till Forskning
Marie Storkholm Anknuten till Forskning
Susanne Löfgren Anknuten till Undervisning/handledning
Ola Rolfson Anknuten till Forskning
Helena Hvitfeldt Annan grund
Oleg Borisenko Anknuten till Forskning
John Skår Anknuten till Forskning
Staffan Bjessmo Anknuten till Forskning