C7.MMC.Zethraeus

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Zethraeus, 171 77 Stockholm

Anställda

Olivia Ernstsson Anknuten till Forskning
George Keel Anknuten till Undervisning/handledning
Peter Lindgren adjungerad professor
Jonas Lundkvist Anknuten till Undervisning/handledning
Evalill Nilsson Anknuten till Undervisning/handledning
Vibeke Sparring Anknuten till Forskning
Amanda Sundberg Anknuten till Forskning
Emma Söreskog Anknuten till Undervisning/handledning
Niklas Zethraeus senior forskare