C7.MMC.Zethraeus

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Zethraeus, 171 77 Stockholm

Anställda

Fredrik Borgström Anknuten till Forskning
Filip Gedin Doktorand
George Keel Anknuten till Undervisning/handledning
Peter Lindgren professor, adjungerad
Jonas Lundkvist Anknuten till Undervisning/handledning
Martin Skeppholm Anknuten till Undervisning/handledning
Vibeke Sparring Anknuten till Forskning
Emma Söreskog Doktorand
Yan Wu Annan grund
Niklas Zethraeus forskare