C7.Etik.Helgesson

Organisation: C7.Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Etik.Helgesson.Medicinens historia och kulturarv
C7.Etik.Helgesson.Tishelman

Anställda

Lo Barck bibliotekarie
Sara Belfrage Anknuten till Forskning
Joar Björk Anknuten till Forskning
Helene Bodegård doktorand
Marie Chenik Annan grund
Malin Eneslätt Anknuten till Forskning
Hjalmar Fors enhetschef
Amina Guenna Holmgren adjunkt
Linda Gyllström Krekula Anknuten till Forskning
Sven Ove Hansson specialist
Gert Helgesson professor
Annelie Jonsson administratör
Maria Josephson handläggare
Niklas Juth Anknuten till Forskning
Petter Karlsson Doktorand
Ulrik Kihlbom professor
Eva Lagging Doktorand
Anna Lindblad forskare
Olof Ljungström enhetschef
Antoinette Lundahl Doktorand
Niels Lynöe Professor Emeritus/Emerita
Tomas Månsson adjunkt
Manne Sjöstrand forskare
Annika Tibell adjungerad professor
Carol Tishelman professor/sjuksköterska
Eva Åhrén verksamhetschef