C7.Etik.Helgesson

Organisation: C7.Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.Etik.Helgesson.Medicinens historia och kulturarv

Anställda

Sara Belfrage Anknuten till Forskning
Joar Björk Doktorand
Helene Bodegård doktorand
Marie Chenik Annan grund
Amina Guenna Holmgren Doktorand
Linda Gyllström Krekula Anknuten till Forskning
Sven Ove Hansson specialist
Gert Helgesson professor
Annelie Jonsson administratör
Niklas Juth lektor
Petter Karlsson Doktorand
Eva Lagging Doktorand
Anna Lindblad forskare
Antoinette Lundahl Doktorand
Niels Lynöe Professor Emeritus/Emerita
Tomas Månsson adjunkt
Manne Sjöstrand forskare
Annika Tibell professor, adjungerad