Skip to main content

Organisation:

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Groups

C7.Etik.Helgesson.Medicinens historia och kulturarv

Employees

Marie Chenik Extern konsult/Inhyrd personal
Helene Bodegård doktorand
Annelie Jonsson administratör
Niels Lynöe professor, senior
Anna Lindblad forskare
Tomas Månsson adjunkt
Linda Gyllström Krekula Anknuten till Forskning
Niklas Juth lektor
Sara Belfrage Anknuten till Forskning
Sven Ove Hansson specialist
Gert Helgesson professor
Manne Sjöstrand
Annika Tibell professor, adjungerad