C5.CMB.Chien

Organisation: C5.CMB

Postadress: C5 Cell- och molekylärbiologi, C5 CMB Chien, 171 77 Stockholm

Anställda

Kenneth R Chien
Erwin De Genst Annan grund
Elif Eroglu forskare
Rui Gao postdoktor
Raffaella Giugliano projektsamordnare
Alexander Goedel Anknuten till Forskning
Peter Gruber Annan grund
Xiaobing He senior lab manager
Mimmi Mononen doktorand
Eduarde Rohner doktorand
Makoto Sahara Anknuten till Forskning
Jesper Sohlmér laboratorieansvarig
Mats Spångberg forskningssamordnare
Tamara Szattler laboratorietekniker
Kylie Foo forskarassistent
Yat Long Tsoi doktorand-L
Chimezie Harrison Umeano laboratorietekniker
Nevin Witman
Yao Xiao postdoktor
Ran Yang postdoktor
Chikai Zhou doktorand