C5.CMB.Chien

Organisation: C5.CMB

Postadress: C5 Cell- och molekylärbiologi, C5 CMB Chien, 171 77 Stockholm

Anställda

Kenneth R Chien professor, senior
Erwin De Genst Anknuten till Forskning
Elif Eroglu forskare
Raffaella Giugliano projektsamordnare
Alexander Goedel Anknuten till Forskning
Peter Gruber Anknuten till Forskning
Xiaobing He senior lab manager
Mimmi Mononen Anknuten till Forskning
Eduarde Rohner doktorand-L
Makoto Sahara Anknuten till Forskning
John Schell postdoktor
Jesper Sohlmér laboratorieansvarig
Mats Spångberg forskningssamordnare
Tamara Szattler laboratorietekniker
Yat Long Tsoi postdoktor
Chimezie Harrison Umeano laboratorietekniker
Yao Xiao senior lab manager
Ran Yang senior lab manager
Chikai Zhou doktorand-L