Skip to main content

Organisation:

Postadress: C5 Cell- och molekylärbiologi, C5 CMB Chien, 171 77 Stockholm

Employees

Niels Grote Beverborg Anknuten till Forskning
Jesper Sohlmér laboratorieansvarig
Xiaobing He senior lab manager
Mats Spångberg forskningssamordnare
She Wan Kylie Thams forskarassistent
Chikai Zhou doktorand
Alexander Goedel Anknuten till Forskning
Erwin De Genst Annan grund
Eduarde Rohner doktorand
Peter Gruber Annan grund
Ran Yang postdoktor
Yao Xiao Anknuten till Forskning
Makoto Sahara Anknuten till Forskning
Chuen Leung Annan grund
Raffaella Giugliano projektsamordnare
Elif Eroglu Andersson forskare
Nevin Witman forskarassistent
Yat Long Tsoi doktorand
Kenneth R Chien
Mimmi Mononen doktorand
Tamara Szattler laboratorietekniker