C5.CMB.Chien

Organisation: C5.CMB

Postadress: C5 Cell- och molekylärbiologi, C5 CMB Chien, 171 77 Stockholm

Anställda

Kenneth R Chien professor, senior
Elif Eroglu forskare
Raffaella Giugliano projektsamordnare
Alexander Goedel Anknuten till Forskning
Peter Gruber Anknuten till Forskning
Sofia Kagioglou laboratorietekniker
Anna Mariani laboratorietekniker
Eduarde Rohner doktorand-L
Makoto Sahara senior forskningsspecialist
John Schell postdoktor
Jesper Sohlmér laboratorieansvarig
Tamara Szattler laboratorietekniker
Yat Long Tsoi Annan grund
Yao Xiao senior lab manager
Ran Yang senior lab manager