C5.CMB.Frisén

Organisation: C5.CMB

Postadress: C5 Cell- och molekylärbiologi, C5 CMB Frisén, 171 77 Stockholm

Anställda

Johanna Classon Anknuten till Forskning
Ilke Demirci doktorand
Ionut Dumitru postdoktor
Camilla Engblom postdoktor
Carl-Johan Eriksson Annan grund
Jonas Frisén professor
Sarantis Giatrellis forskningsingenjör
Joanna Hård Annan grund
Qirong Lin doktorand
Martyna Lukoseviciute postdoktor
Helena Lönnqvist laboratorieingenjör
Jeff Mold forskare
Marta Paterlini forskare
Michael Ratz Anknuten till Forskning
Julia Reinius Anknuten till Forskning
Embla Steiner doktorand
Marcelo Toro Anknuten till Forskning
Leonie Von Berlin doktorand