C5.CMB.Frisén

Organisation: C5.CMB

Postadress: C5 Cell- och molekylärbiologi, C5 CMB Frisén, 171 77 Stockholm

Anställda

Paul Backhaus Anknuten till Forskning
Johanna Classon Anknuten till Forskning
Ilke Demirci doktorand
Ionut Dumitru postdoktor, marie curie
Camilla Engblom postdoktor
Carl-Johan Eriksson forskningsassistent
Jonas Frisén professor
Sarantis Giatrellis forskningsingenjör
Joanna Hård Annan grund
Qirong Lin doktorand
Enric Llorens postdoktor
Martyna Lukoseviciute postdoktor
Helena Lönnqvist laboratorieingenjör
Jeff Mold forskare
Marta Paterlini forskare
Michael Ratz Anknuten till Forskning
Julia Reinius forskningsassistent
Embla Steiner doktorand
Marcelo Toro Anknuten till Forskning
Leonie Von Berlin doktorand
Margherita Zamboni postdoktor