C4.Forskning.Meletis

Organisation: C4.Forskning

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Meletis, 171 77 Stockholm

Grupper

C4.Forskning.Meletis.Team Kardamakis

Anställda

Buse Yel Bektash forskningsassistent
Marianne Bizzozzero Hiriart Postdoktorala studier
Daniela Calvigioni postdoktor
Thomas Contesse Postdoktorala studier
Alessandro Contestabile Postdoktorala studier
Marta Graziano doktorand
Andreas Kardamakis forskare
Ioannis Mantas postdoktor
Konstantinos Meletis professor
Inês Sofia Almeida Santos forskningsassistent
Vasiliki Skara doktorand