C4.Forskning.Carlen

Organisation: C4.Forskning

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Carlen, 171 77 Stockholm

Anställda

Hans Brünner doktorand-L
Xiao Cao doktorand
Marie Carlen professor
Joana Catarino forskningsassistent
Katharina Heining Postdoktorala studier
Loran Heymans forskningsassistent
Kim Hoseok forskningsspecialist
Felix Jung doktorand
Pierre Le Merre forskningsspecialist
Eleni Ioanna Moysiadou forskningsassistent
Marina Slashcheva doktorand, marie curie
Moritz Weglage postdoktor