C4.Forskning.Experimentell Traumatologi

Organisation: C4.Forskning

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Experimentell Traumatologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C4.Forskning.ET.Rostami

Anställda

Maria Angéria Anknuten till Forskning
Ulf Arborelius forskare
Zabih Aurfan Doktorand
Cristina Bellotti postdoktor
Staffan Cullheim Anknuten till Forskning
Johan Davidsson Anknuten till Forskning
Anette Fransson forskningsspecialist
Frode Gottschalk Doktorand
Jenny Gustavsson biomedicinsk analytiker
Mattias Günther senior forskare
Erik Lidin doktorand
Mårten Risling professor, senior
Elham Rostami forskare, klin
Sreenivasa Sankavaram Anknuten till Forskning
Mattias Sköld adjungerad adjunkt
Sebastian Thams adjungerad adjunkt
Mats Ulfendahl Anknuten till Forskning
Katrin Wellfelt laboratoriesamordnare