C4.Forskning.Experimentell Traumatologi

Organisation: C4.Forskning

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Experimentell Traumatologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Maria Angéria laboratoriesamordnare
Ulf Arborelius forskare
Andreas Brännström Anknuten till Forskning
Staffan Cullheim Anknuten till Forskning
Johan Davidsson Anknuten till Forskning
Anette Fransson forskningsspecialist
Jenny Gustavsson biomedicinsk analytiker
Mattias Günther forskare, klin
Markus Karlsson Anknuten till Forskning
Lizan Kawa Anknuten till Forskning
Erik Lidin doktorand
Mårten Risling professor, senior
Elham Rostami forskare, klin
Mattias Sköld adjunkt, adjungerad
Anton Stenwall Anknuten till Forskning
Mats Ulfendahl Anknuten till Forskning
Niclas Wisen doktorand