C4.Forskning.Experimentell Traumatologi

Organisation: C4.Forskning

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Experimentell Traumatologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Maria Angéria Anknuten till Forskning
Ulf Arborelius forskare
Andreas Brännström Anknuten till Forskning
Staffan Cullheim Anknuten till Forskning
Johan Davidsson Anknuten till Forskning
Anette Fransson forskningsspecialist
Frode Gottschalk Doktorand
Jenny Gustavsson biomedicinsk analytiker
Mattias Günther senior forskare
Markus Karlsson Anknuten till Forskning
Lizan Kawa Anknuten till Forskning
Mårten Risling professor, senior
Elham Rostami forskare, klin
Sreenivasa Sankavaram Anknuten till Forskning
Mattias Sköld adjungerad adjunkt
Anton Stenwall Anknuten till Forskning
Sebastian Thams adjungerad adjunkt
Mats Ulfendahl Anknuten till Forskning