C4.Forskning.Uhlen

Organisation: C4.Forskning

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Uhlen, 171 77 Stockholm

Grupper

C4.Forskning.Uhlen.Mulder

Anställda

Csaba Ádori forskningsspecialist
Saga Bolund Anknuten till Forskning
Janet Cunningham Anknuten till Forskning
Emma Gerrits Postdoktorala studier
Evelina Husén forskningsassistent
Ning Liang Annan grund
Isa Lindqvist Anknuten till Forskning
Nicholas Mitsios forskningsspecialist
Jan Mulder forskare
Mathias Uhlen gästprofessor
Tianyu Zheng Doktorand
Wen Zhong Anknuten till Forskning