C4.Forskning.Grillner

Organisation: C4.Forskning

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Grillner, 171 77 Stockholm

Anställda

Eva Andersson Anknuten till Forskning
Anna Bjerkefors Anknuten till Forskning
Karl Daggfeldt Anknuten till Forskning
Maria Ekblom Anknuten till Forskning
Johanna Frost Nylen doktorand-L
Sten Grillner professor, senior
Alexander Kozlov forskningsingenjör
Shreyas Suryanarayana postdoktor
Anu Nair Anknuten till Forskning
Brita Robertson forskningsingenjör
William Scott Thompson doktorand, marie curie
Wilhelm Thunberg amanuens