C4.Forskning.Grillner

Organisation: C4.Forskning

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Grillner, 171 77 Stockholm

Anställda

Eva Andersson Anknuten till Forskning
Anna Bjerkefors Anknuten till Forskning
Karl Daggfeldt Anknuten till Forskning
Maria Ekblom Anknuten till Forskning
Johanna Frost Nylen doktorand
Sten Grillner professor, senior
Alexander Kozlov forskningsingenjör
Shreyas Suryanarayana postdoktor
Anu Nair Anknuten till Forskning
Brita Robertson forskningsingenjör
William Scott Thompson doktorand, marie curie
Wilhelm Thunberg amanuens