C4.Administration

Organisation: C4 Neurovetenskap

Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

C4.Administration.Forskarutbildning

Anställda

Sigge Berglann administrativ chef
Axel Bergwik HR-ansvarig
Therese Brogårde controller
Anna Däckfors HR-specialist
Gunnar Grant Professor Emeritus/Emerita
Adina Gustafsson (On Leave Of Absence) HR-partner
Malin Guveus HR-partner
Patricia Kouassi ekonomihandläggare
Eva Noréns utbildningsadministratör
Heather Topple Anknuten till Forskning
Peter Århem Anknuten till Forskning