C3.Facility Management Biomedicum

Organisation: C3 Fysiologi och farmakologi

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 Facility Management Biomedicum, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FMB.Logistik

Anställda

Andreas Adolfsson drifttekniker
Angelica Arribada Arcaya teknisk assistent
Janet Castro teknisk assistent
Andromaque El-Akiki logistikchef
Jennie Eldh Bastman Annan grund
Michael Elm drifttekniker
Pontus Ericsson Anstedt tekniker
Sabina Eriksson samordnare
Veronica Godoy Valenzuela teknisk assistent
Jona Gudjonsdottir samordnare
Rody Haido tekniker
Frida Holmqvist teknisk assistent
Lottie Jansson Sjöstrand forskningsingenjör
Milina Jovanovic teknisk assistent
Panos Kazantzis receptionist
Michael Lindgren tekniker
Hina Mohsin assistent
Eva Palmer enhetschef
Boje Persson drifttekniker
Katrin Pütsep forskare
Monica Riveros teknisk assistent
Andrea Siegers controller
Elizabeth Valenzuela teknisk assistent