C3.FyFa.Utvecklings- och translationell neurobiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Utvecklings- och translationell neurobiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Cristiana Cruceanu biträdande lektor
Ilknur Safak Demirel forskningsassistent
Pia Giraudet Anknuten till Undervisning/handledning
Malgorzata Grochowicz Anknuten till Undervisning/handledning