C3.FyFa.Individanpassad medicin och läkemedelsutveckling

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Individanpassad medicin och läkemedelsutveckling, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.Individanpassad medicin och läkemedelsutveckling.Farmakoepigenetik
C3.Fyfa.Individanp med.Neurovaskulär biologi och hälsa

Anställda

Youmna Al Halabi Anknuten till Undervisning/handledning
Isabel Barragan Anknuten till Undervisning/handledning
Mahamadou Camara Anknuten till Forskning
Julianna Kele Olovsson forskare
Aurino Kemas doktorand
Jibbe Keulen Doktorand
Stefania Koutsilieri doktorand
Volker Lauschke senior forskare
Ioannis Pittarokoilis Anknuten till Undervisning/handledning
Lena Preiss Doktorand
Joanne Shen doktorand
Nayere Taebnia postdoktor
Nuria Vilarnau doktorand
Shane Wright postdoktor
Sonia Youhanna postdoktor
Reza Zandi Shafagh postdoktor