C3.FyFa.Translationell farmakologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Translationell farmakologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Joseph Bruton senior forskningsspecialist
Kent Jardemark lektor
Oscar Jungholm doktorand-L
Jan Kehr Anknuten till Forskning
Åsa Konradsson Geuken Anknuten till Forskning
Monica Marcus Anknuten till Forskning
Christer Nordstedt Anknuten till Forskning
Owe Orwar forskare
Daniela Papadia Anknuten till Forskning
Margareta Porsmyr-Palmertz laboratorieansvarig
Mohammed Shahid Anknuten till Forskning
Holger Wigström Anknuten till Forskning