C3.FyFa.Signalvägar för proteinnedbrytning

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Signalvägar för proteinnedbrytning, 171 77 Stockholm

Anställda

Merve Kacal doktorand
Helin Norberg forskare
Yong Shi Anknuten till Forskning
Xun Zhou Anknuten till Forskning