C3.FyFa.Signalvägar för proteinnedbrytning

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Signalvägar för proteinnedbrytning, 171 77 Stockholm

Anställda

Eva Berenger doktorand
Helin Norberg senior forskare
Daniel Vaz Anknuten till Forskning
Xun Zhou Postdoktorala studier