C3.FyFa.Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Molekylär muskelfysiologi och patofysiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Baptiste Jude Anknuten till Forskning
Johanna Lanner lektor
Jaanus Lekko Anknuten till Undervisning/handledning
Estela Santos Alves Anknuten till Forskning
Liu Zhengye doktorand-L