C3.FyFa.Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning, 171 77 Stockholm

Anställda

Mattias Carlström forskare
Lucas Carvalho Postdoktorala studier
Miriam Cortese-Krott Anknuten till Forskning
Drielle Dantas Guimaraes Braga Doktorand
Valdir de Andrade Braga Anknuten till Forskning
Rafael Krmar Anknuten till Forskning
Sarah Mccann Haworth doktorand-L
Tomas Schiffer forskare
Zhengbing Zhuge doktorand-L