C3.FyFa.Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning, 171 77 Stockholm

Anställda

Ariela Boeder Anknuten till Forskning
Drielle Braga doktorand
Mattias Carlström professor
Lucas Carvalho Anknuten till Forskning
Rafael Krmar Anknuten till Forskning
Tomas Schiffer senior forskningsspecialist
Miho Shimari forskningsassistent
Per Wikström Anknuten till Forskning