C3.FyFa.Molekylär och cellulär arbetsfysiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Molekylär och cellulär arbetsfysiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Michele Azzolini Anknuten till Forskning
Eva Blomstrand Anknuten till Forskning
Igor Cervenka Postdoktorala studier
Jorge Correia Anknuten till Forskning
Shamim Dadvar Anknuten till Forskning
Serge Ducommun postdoktor
Kyle Dumont doktorand
Duarte Ferreira biträdande lektor
Paulo Jannig Postdoktorala studier
Nikolai Kouznetsov Anknuten till Forskning
Margareta Porsmyr-Palmertz laboratorieansvarig
Stine Marie Præstholm postdoktor
Jorge Ruas professor