C3.Utbildning

Organisation: C3 Fysiologi och farmakologi

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 Utbildning, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.Utbildning.Optikerprogrammet
C3.Utbildning.Läkarprogrammet
C3.Utbildning.Tandläkarprogrammet
C3.Utbildning.Biomedicinprogrammet
C3.Utbildning.Fysioterapiprogrammet
C3.Utbildning.Logopedprogrammet
C3.Utbildning.FK/SVK kurser
C3.Utbildning.Uppdragsutbildning
C3.Utbildning.Forskarutbildning
C3.Utbildning.Translationell fysiologi och farmakologi

Anställda

Anna Feldreich adjunkt
Linda Henning utbildningsadministratör
Iréne Lund Anknuten till Undervisning/handledning
Sofia Pettersson utbildningshandläggare
Lina Rådmark Anknuten till Undervisning/handledning
Jolly Sandberg utbildningsadministratör
Karin Wrangö utbildningsadministratör
Katariina Välimäki Göras utbildningsadministratör