C3.FyFa.Farmakologisk Kväveoxidforskning

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Farmakologisk Kväveoxidforskning, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.FK.Genetisk och farmakologisk epidemiologi

Anställda

Miriam Cortese-Krott Anknuten till Forskning
Marlene Fritsche Anknuten till Forskning
David Hu Anknuten till Forskning
Andrey Kleshchev senior forskningsspecialist
Jon Lundberg professor
Carina Nihlen laboratorieassistent
Annika Olsson laboratorieassistent
Gaia Picozzi Anknuten till Forskning
Hugh Robinson Anknuten till Forskning
Kristoffer Sahlholm Anknuten till Forskning
Hugo Zeberg biträdande lektor
Zhengbing Zhuge postdoktor
Richard Ågren postdoktor