C3.FyFa.Molekylär Arbetsfysiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Molekylär Arbetsfysiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Mark Chapman Anknuten till Forskning
Eric Emanuelsson doktorand
Carla Geiger Anknuten till Forskning
Michaeljohn Kalakoutis Postdoktorala studier
Malene Lindholm Anknuten till Forskning
Kyle Martin postdoktor
Marcus Moberg Anknuten till Forskning
Jessica Norrbom adjunkt
Stefan Reitzner postdoktor
Carl Johan Sundberg professor
Ingeborg Van Der Ploeg samordnare
Mattias Westman Anknuten till Forskning