C3.FyFa.Experimentell Audiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Experimentell Audiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.Exp Audio.Translationell Audiotorisk Neurovetenskap

Anställda

Barbara Canlon professor
Christopher Cederroth forskare
Niklas Edvall doktorand
Eleni Genitsaridi Annan grund
Katarina Leao Anknuten till Forskning
Alessandra Lugo Anknuten till Forskning
Natalia Trpchevska doktorand, marie curie
Evangelia Tserga doktorand-L
Corstiaen Versteegh postdoktor