Skip to main content

Organisation:

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 Administration, 171 77 Stockholm

Groups

C3.Administration.HR
C3.Administration.Intendentur

Employees

Ernst Brodin Anknuten till Undervisning/handledning
Hanna Gustafsson personaladministratör
Leif Olgart Annan grund
Shimako Yoshitake Annan grund
Menghan Wang Anknuten till Forskning
Zahra Abdurahman ekonomihandläggare
Milena Schönke Anknuten till Forskning
Diana Mattsson personalhandläggare
Takashi Yoshitake Annan grund
Jan Kehr Annan grund
Sonia Youhanna Anknuten till Forskning
Anders Kjellberg Anknuten till Forskning
Sten Lindahl Annan grund
Bo Rydqvist Anknuten till Forskning
Alessandra Lugo Anknuten till Forskning
Petra Brueggemann Annan grund
Eleni Genitsaridi Annan grund
Eva Gipperth administrativ chef
Bertil Fredholm Anknuten till Forskning
Kristina Seitz controller
Rebecka Jakobsson Extern konsult/Inhyrd personal