Skip to main content

C3.FyFa.Integrativ Fysiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Integrativ Fysiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Julia Alhusen Anknuten till Forskning
Melissa Borg lektor, biträdande
Elena Caria Annan grund
Lucile Dollet postdoktor
Brendan Gabriel Anknuten till Forskning
Katrin Ingermo laboratorieansvarig
Arja Kants administratör
Mutsumi Katayama forskare
Anna Krook professor
Kazuhiro Nomura Anknuten till Forskning
Ann-Marie Pettersson laboratorietekniker
Nicolas Pillon forskarassistent
Mladen Savikj
Jonathon Smith doktorand
Richard Tjörnhammar bioinformatiker
Harriet Wallberg professor
Juleen Zierath