C3.FyFa.Integrativ Fysiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Integrativ Fysiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.IF.Inflammation och metabolism

Anställda

Melissa Borg Anknuten till Forskning
Elena Caria doktorand
Lucile Dollet Anknuten till Forskning
Brendan Gabriel Anknuten till Forskning
Katrin Ingermo laboratorieansvarig
Arja Kants administratör
Mutsumi Katayama forskare
Anna Krook professor
Alesandra Marica Anknuten till Forskning
Kazuhiro Nomura Anknuten till Forskning
Ann-Marie Pettersson laboratorietekniker
Nicolas Pillon forskarassistent
Milena Schönke Postdoktorala studier
Ilke Sen postdoktor
Jonathon Smith doktorand
Flavia Tramontana Anknuten till Forskning
Harriet Wallberg professor
Juleen Zierath professor