Skip to main content

Organisation:

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Integrativ Fysiologi, 171 77 Stockholm

Employees

Brendan Gabriel Anknuten till Forskning
Kazuhiro Nomura Anknuten till Forskning
Harriet Wallberg-Henriksson professor
Lucile Dollet postdoktor
Richard Tjörnhammar bioinformatiker
Jonathon Smith doktorand
Katrin Ingermo laboratorieansvarig
Anna Krook professor
Ann-Marie Pettersson laboratorietekniker
Nicolas Pillon forskarassistent
Mutsumi Katayama forskare
Juleen Zierath
Melissa Borg Anknuten till Forskning
Elena Caria Annan grund
Mladen Savikj
Arja Kants administratör
Juli Alhusen Utbytestudent